Confidentialitate

Bridal / Confidentialitate

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web Bridal.ro. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

Politica de confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor Bridal.ro, atat partenerilor cat și persoanelor fizice care accesează platforma noastra. Bridal.ro nu este responsabil de protejarea datelor Dvs. personale colectate de rețelele de socializare pe care le utilizați în raport cu site-ul nostru. Pentru detalii referitoare la protejarea datelor cu caracter personal de către terțe părți vă rugăm să luați legătura direct cu aceștia.

 

Cine suntem?

Eight Studio Design SRL cu sediul in com. Prunisor, sat Prunisor, nr. 258, jud. Mehedinti, cod unic de inregistrare 35645000, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J25/85/2016, numit in cele ce urmează “Bridal.ro” sau “Operatorul”, definită ca operator de date personale în accepțiunea Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).
Ne puteți contacta prin email la adresa contact@bridal.ro.

Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresa prin email la adresa anterior menționată.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1., înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date personale colecteaza si prelucreaza Societatea noastra?

Crearea de catre Dvs. a unui cont de utilizator în site reprezintă acordul dumneavoastră pentru ca Operatorul să colecteze și să prelucreze datele cu caracter personal introduse.
Operatorul va avea acces la numele si adresa dvs. de email.
Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea Dvs., etnia, credințele religioase sau politice.

Care este scopul colectării?

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a asigura o bună funcționare a sistemului de planificare și beneficii și de a face experiența utilizatorului pe site-ul nostru mai placută.

Mai exact, datele colectate și scopurile colectării sunt următoarele:
Nume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare, e-mail.
Prenume – pentru identificarea utilizatorului și adresarea personalizată din comunicare, e-mail.
E-mail – pentru identificarea unică a contului creat în platformă și trimiterea de emailuri tranzacționale în ce privește serviciul oferit.

De asemenea, colectăm datele utilizatorilor pentru: marketing, reclamă, trimitere de newsletter, analiză a intereselor și preferințelor personale pentru a putea obține un conținut vizat sau o ofertă în acest sens strict limitat la domeniul de activitate al operatorului. În orice moment doriți vă puteți dezabona de la newsletter-ul Bridal.ro, astfel:
– direct din e-mail-ul de newsletter trimis de Bridal.ro;
– trimițând o solicitare la adresa de email: contact@bridal.ro;
– pe site în secțiunea cont online – În pagina dedicată setărilor de cont se pot activa și dezactiva tipurile de procesare a datelor cu caracter personal.

Atunci cand accesați site-ul www.bridal.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrari ale vizitei Dvs. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul privind fișierele de tip „cookies”: Politica Cookies

Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?

Societatea noastră colectează și prelucrează datele Dvs. personale doar cu consimțământul Dvs., atunci când are o obligație legală sau există un temei legitim.

Cum vă puteți actualiza datele cu caracter personal?

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail : contact@bridal.ro.
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

 

Sunt datele Dvs sigure la Operator?

Societatea noastra tratează securitatea datelor Dvs foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

 

Către cine poate transfera Operatorul datele?

Societatea noastră poate furniza datele Dvs cu caracter personal către partenerii contractuali, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile indicate, dupa cum urmează:

  • Nume – pentru identificarea utilizatorului;
  • Prenume – pentru identificarea utilizatorului;
  • Email – pentru a putea fi contactat direct.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Cât timp pastrează Operatorul datele personale colectate?

Societatea noastră păstrează datele personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, fără depășirea următoarelor perioade maxime de păstrare:
– Datele utilizatorilor legate de evenimente se pastrează pentru o perioada de maxim 10 ani;

De asemenea, Societatea noastră șterge datele personale colectate de la utilizatorii inactivi, cu precizarea că un utilizator devine inactiv în situațiile indicate în continuare:
– nu s-a mai logat în secțiunea online de gestionare cont sau pe website de mai mult de 60 luni;

 

Care sunt drepturile Dvs?

– Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de acces la datele Dvs cu caracter personal pe care Societatea noastră le deține.
– Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
– Aveți dreptul de a restricționa procesarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul la portabilitatea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor Dvs personale.
– Aveți dreptul de a cere anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința Dvs, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, precum și reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința Dvs.

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiți o solicitare la adresa de mail contact@bridal.ro. De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care considerati că prelucrarea datelor Dvs cu caracter personal încalcă legile aplicabile.
Instituția căreia va puteti adresa pentru a depune o plângere este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
www.dataprotection.ro
anspdcp@dataprotection.ro
+40.318.059.211, +40.318.059.212

Actualizări la această politică de confidențialitate
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată în luna Septembrie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa in website versiunea modificată a Politicii de confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.